Izbirni predmeti

Seznam obveznih izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2019/20

Seznam neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2019/20


Prijave k  obveznim in neobveznim izbirnim predmetom potekajo vsako leto v mesecu maju za naslednje šolsko leto. Na ta način se oblikujejo skupine in pripravi ustrezen urnik. V šolskem letu 2019/20 bodo neobvezni izbirni predmeti potekali od 4. do 9. razreda, obvezni pa od 7. do 9. razreda.


OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  7. – 9. razred 

Predstavitvena zloženka za obvezne izbirne predmete za šolsko leto 2019/20

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 4. – 9. razred

Predstavitvena knjižica za 4. – 9. razred