Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2023_2024

V tem letu se glede na izbire učencev izvajajo naslednji obvezni izbirni predmeti.

Predmet

Učitelj / Učiteljica

Daljnogledi in planeti (7. r.)

Andreja Šuštaršič

Gledališki klub (7. r.)

Mateja Bremec

Izbrani šport – odbojka (8. r.)

Simona Norčič

Izbrani šport – nogomet (8. r.)

Dušan Hribernik

Likovno snovanje 1 (7. r.)

Nataša Dolinšek

Likovno snovanje 2 (8. r.)

Nataša Dolinšek

Likovno snovanje 3  (9. r.) – 2 uri

Aleš Čarman

Multimedija (8. r.) – 2 uri

Tea Sušnik

Nemščina 7. r + 8. r. 

Neža Verlič

Nemščina 9. r.

Neža Verlič

Obdelava gradiv –

les (7. r.) in umetne mase (8. r.) 

Nataša Dolinšek

Sodobna priprava prehrane (7. r.)

Anita Kržan

Šport za sprostitev 9. r. – 3 ure

Dušan Hribernik

Uroš Zupan

Simona Norčič

Šport za zdravje 7. r. – 2 uri

Dušan Hribernik

Uroš Zupan

Urejanje besedil (7. r.)

Tea Sušnik

Vzgoja za medije – televizija (7 r. + 9 r.)

Peter Tratnik

Poleg obveznih se izvajajo tudi neobvezni predmeti.

  • Nemščina za 4., 5. in 6. razred (1 skupina)
  • Šport 4., 5. in 6. razred (5 skupin)
  • Računalništvo 4., 5, in 6. razred (3 skupine)
  • Tehnika in tehnologija 4. ,5. in 6. razred (2 skupini)

IZBIRNI PREDMETI ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO 2024/2025

Vsako leto v maju poteka izbor izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Prijave so aktivne omejen čas. Tudi letos bo tako. Pred tem bodo v maju 2024 izšle nove brošure s ponudbo izbirnih predmetov. Do tedaj pa so vam še vedno na voljo lanske brošure:

Izbira poteka izključno v elektronski obliki – starši obrazce vidijo ob prijavi v svoj starševski račun e-asistenta. V primeru, da se zaplete, pa morajo starši/učenci pravočasno po e-pošti zaprositi za tiskano verzijo prijave ali za pomoč pri elektronskem vnosu tea.susnik@guest.arnes.si. Kako (približno) izgleda izpolnjevanje elektronskih obrazcev si lahko pogledate v naslednji predstavitvi.

(Visited 256 times, 1 visits today)
Dostopnost