IZBIRNI PREDMETI ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO 2022/2023

Vsako leto v maju poteka izbor izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Prijave so aktivne omejen čas. Letos je čas za izbiro med 12. 5. in 20. 5. 2023. Kateri predmeti so na izbiro in vse informacije v zvezi z izbiro, si lahko ogledate na povezavah:

Izbira poteka izključno v elektronski obliki – starši obrazce vidijo ob prijavi v svoj starševski račun e-asistenta. V primeru, da se zaplete, pa morajo starši/učenci pravočasno po e-pošti zaprositi za tiskano verzijo prijave ali za pomoč pri elektronskem vnosu . Kako približno izgleda izpolnjevanje elektronskih obrazcev si lahko pogledate v naslednji predstavitvi.


Seznam obveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2021/2022


Prijave k  obveznim in neobveznim izbirnim predmetom potekajo vsako leto v mesecu maju za naslednje šolsko leto. Na ta način se oblikujejo skupine in pripravi ustrezen urnik. V šolskem letu 2021/22 bodo neobvezni izbirni predmeti potekali od 4. do 9. razreda, obvezni pa od 7. do 9. razreda.


OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  7. – 9. razred 

Seznanim obveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2021/2022 v 7. razredu:

 • filozofija za otroke – kritično mišljenje
 • likovno snovanje I
 • nemščina I
 • obdelava gradiv – les
 • sodobna priprava hrane
 • šport za zdravje
 • urejanje besedil
 • Sonce, Luna, Zemlja
 • vzgoja za medije – televizija

Arhiv:

Seznanim obveznih izbirnih predmetov, ki so se izvajali v šolskem letu 2021/2022 v 8. razredu:

 • filozofija za otroke – etična raziskovanja
 • likovno snovanje II
 • nemščina II
 • sodobna priprava hrane
 • izbrani šport – nogomet, odbojka
 • računalniška omrežja
 • obdelava gradiv – umetne mase
 • poskusi v kemiji
 • Sonce, Luna, Zemlja
 • vzgoja za medije – televizija

Seznam neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2021/2022

Seznanim neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2021/2022 v 1. razredu:

 • prvi tuji jezik – angleščina

Seznanim neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2021/2022 v 4., 5. in 6. razredu:

 • šport
 • računalništvo
 • nemščina
 • tehnika in tehnologija

Seznanim obveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2021/2022 v 9. razredu:

 • filozofija za otroke – jaz in drugi
 • likovno snovanje III
 • nemščina III
 • retorika
 • sodobna priprava hrane
 • šport za sprostitev
 • vzgoja za medije – televizija