Izbirni predmeti

Seznam obveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021


Prijave k  obveznim in neobveznim izbirnim predmetom potekajo vsako leto v mesecu maju za naslednje šolsko leto. Na ta način se oblikujejo skupine in pripravi ustrezen urnik. V šolskem letu 2020/21 bodo neobvezni izbirni predmeti potekali od 4. do 9. razreda, obvezni pa od 7. do 9. razreda.


OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  7. – 9. razred 

Seznanim obveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 7. razredu:

 • filozofija za otroke – kritično mišljenje
 • likovno snovanje I
 • nemščina I
 • obdelava gradiv – les
 • sodobna priprava hrane
 • šport za zdravje
 • urejanje besedil
 • daljnogledi in planeti
 • turistična vzgoja
 • vzgoja za medije – televizija

Seznanim obveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 8. razredu:

 • filozofija za otroke – etična raziskovanja
 • likovno snovanje II
 • nemščina II
 • sodobna priprava hrane
 • izbrani šport – nogomet, odbojka
 • računalniška omrežja
 • poskusi v kemiji
 • daljnogledi in planeti
 • turistična vzgoja
 • vzgoja za medije – televizija

Seznam neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021

Seznanim neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 1. razredu:

 • prvi tuji jezik – angleščina

Seznanim neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 4. razredu:

 • nemščina
 • šport
 • računalništvo
 • tehnika in tehnologija

Seznanim neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 5. razredu:

 • nemščina
 • šport
 • računalništvo
 • tehnika in tehnologija

Seznanim neobveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 6. razredu:

 • šport
 • računalništvo

Seznanim obveznih izbirnih predmetov, ki se izvajajo v šolskem letu 2020/2021 v 9. razredu:

 • likovno snovanje III
 • nemščina III
 • obdelava gradiv – kovine
 • sodobna priprava hrane
 • šport za sprostitev
 • daljnogledi in planeti
 • turistična vzgoja
 • vzgoja za medije – televizija