DELUJ PAMETNO, USTVARI SVOJ STIL

V okviru širšega projekta poteka na šoli več vzporednih dejavnosti. V nadaljevanju omenjeni inovacijski projekt je le eden izmed njih.

INOVACIJSKI PROJEKT – DELUJ PAMETNO, USTVARI SVOJ STIL

Na šoli v okviru vsebin Učenje učenja kot Inovacijski projekt Zavoda RS za šolstvo potekajo delavnice za učence z naslovom Deluj pametno, ustvari svoj stil za oblikovanje uspešnega stila učenja.

Učenci se na delavnicah učijo, kako naj se učijo in se privajajo na učinkovito učenje, da so pri tem čim bolj racionalni s časom in čim uspešnejši. Spoznavajo zakonitosti učenja, se naučijo različnih uspešnih strategij in spoznavajo lastne značilnosti, s pomočjo katerih bodo ustvarili svoj učni stil. Delavnice so deloma teoretično, predvsem pa praktično zasnovane. Ob tem razvijajo oz. utrjujejo še pozitiven odnos do učenja in pozitivno učno samopodobo.

V šolskem letu 2015/16  so potekale delavnice z dvema skupinama učencev. Delavnice sta vodili strokovni delavki Helena Piškur in Katja Zore. Za popestritev nabora dejavnosti smo v eno izmed skupin vključili tudi nadarjene učence.

V letošnjem šolskem letu, 2016/2017, smo razširili program delavnic med učence in vključili vse učence 6. razredov. Ob tem se z vsebino in načinom izvajanja delavnic seznanjajo učiteljice različnih predmetnih področij in aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji delavnic, prav tako pa tudi razredničarki, ki sta prisotni na učnih urah.

S tem smo razširili kompetence izvajanja delavnic med učitelje, ki bodo lahko v prihodnjih letih samostojno ali v povezavi s svetovalno službo izvajali poučevanje strategij učenja po nastalem priročniku.

Ob evalvacijah izvedenih učnih ur strokovne delavke tako prejšnje kot letošnje šolsko leto oblikujejo primere dobre prakse, zbirajo material in posodabljajo pristope k poučevanju oz. vodenju učencev k spoznavanju učinkovitega stila učenja. Napotki za učenje in oblikovanje lastnega stila učenja bodo zloženi v skripto, ki bo na voljo vsem učencem šole. Učiteljem pa bo na voljo uporaben priročnik za delo z učenci.

Polletno poročilo o aktivnostih v projektu

Projekt  vodita Katja Zore in Helena Piškur.

 

(Visited 133 times, 1 visits today)
Dostopnost