Začetek pouka: 1.–9. razred ob 8.20

URA TRAJANJE ODMOR ODMOR MINUT
0. ura 7.30 – 8.15 odmor 8.15 – 8.20  5
1. ura 8.20 – 9.05 1. odmor 9.05 – 9.10 5
2. ura 9.10 – 9.55 2. odmor 9.55 – 10.15 20 malica učenci
3. ura 10.15 – 11.00 3. odmor 11.00 – 11.15 15 malica učitelji
4. ura 11.15 – 12.00 4. odmor 12.00 – 12.05 5
5. ura 12.05 – 12.50 5. odmor 12.50 – 12.55 5
6. ura 12.55 – 13.40 6. odmor 13.40 – 14.00 20 kosilo
7. ura 14.00 – 14.45 7. odmor 14.45 – 14.50 5
8. ura 14.50 – 15.35 ————- ——————  

Učenci od 1. do 3. razreda prihajajo od 6.00 do 7.40 v jutranje varstvo skozi glavni vhod. Učenci, ki prihajajo na preduro, pridejo v šolo skozi garderobo razredne oz. predmetne stpnje. Učenci 1. razredov prihajajo k pouku skozi glavni vhod, ostali učenci skozi vhod garderobe na razredni oz. predmetni stopnji.
Obiskovalci šole pozvonijo pri glavnem vhodu.