ATS 2020

UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA – pps

ZAKLJUČEK PROJEKTA – april 2018

Kaj je ATS2020?

SMO PILOTNA ŠOLA ATS2020

Preverjanje vsepredmetnih veščin (učinkovito mišljenje, sodelovanje in komunikacija, ustvarjalnost in inovativnost ter samouravnavanje ob razvijanju digitalne pismenosti) je triletni evropski projekt s področja eksperimentiranja politik, katerega cilj je podpreti ter krepiti poučevanje, učenje in preverjanje vsepredmetnih veščin pri učencih, starih med 10 in 15 let.

Osrednji del projekta je izvedba pilota v razredih v šolskem letu 2016/17, ki omogoča uporabo e-listovnika in inovativnih pristopov. Učni model ATS2020 se osredotoča na učenca in uporabo cikla Moje učenje.

Na naši šoli se pilot izvaja pri predmetih slovenščina, angleščina, glasbena umetnost in naravoslovje v dveh 7. razredih, en sedmi razred pa je kontrolni razred.

Spletna stran projekta: http://ats2020.eu/

ATS2020 v številkah

  • 10 pilotnih držav (Belgija, Ciper, Hrvaška, Estonija, Grčija, Finska, Irska, Litva, Slovenija in Španija)
  • 250 šol
  • 1000 učiteljev
  • 10000 učencev in dijakov

Koraki pilota

Korak 1: V šolskem letu 2015/16 je potekalo usposabljanje učiteljev za uvajanje pilotnega učnega modela skupaj s ciklom Moje učenje.

Korak 2: Posnetek obstoječega stanja z vprašalnikom za učitelje in testom za učence (neodvisna evalvacija). Testiranje vseh učencev 7. r je potekalo na naši šoli preko spletne aplikacije v mesecu januarju.

Korak 3: Izvedba pilota – učitelji skupaj z učenci oblikujejo učne scenarije in jih izvajajo. Pri tem nastaja repozitorij učnih scenarijev z gradivi.

Korak 4: Evalvacija po koncu pilota – izvedba končne raziskave pri učiteljih in testiranje pri učencih ob koncu šolskega leta za ugotavljanje možnih učinkov modela ATS2020 (neodvisna evalvacija).

Korak 5: Dejavnosti po koncu pilota – zbiranje dokazov o učinkih modela ATS2020 in njihova analiza.

Shema učnega scenarija

http://fs-solkan.splet.arnes.si/category/ucitelj/ (28.2.2017)

http://vss.scng.si/erasmus/ (28.2.2017)

Shema: cikel moje učenje

http://www.zrss.si/strokovne-resitve/nabor-resitev/vpeljimo-e-listovnik-v-pouk (28.2.2017)

Viri:


Video o formativnem spremljanju na OŠ Matije Čopa ZELO ZANIMIVO!

(Visited 153 times, 1 visits today)
Dostopnost