Roditeljski sestanki 2019/20

 TERMINI ZA 2. RODITELJSKI SESTANEK V ŠOLSKEM LETU 2019/20

Vsi roditeljski sestanki razen za 4. razred bodo dne 11. 2. 2020 pred ali po predavanju za starše:


Predavanje ob 17.30

JANEZ LOGAR IN VIOLETA IRGL:

MOČ IN POMEN STARŠEVSTVA

spodbujanje razvoja zdrave samopodobe in samospoštovanja pri osnovnošolcih


Razred Čas roditeljskega sestanka Učilnica/prostor
1. a 16.45 učilnica 1. a
1. b 16.45 učilnica 1. b
2. a 16.45 učilnica 2. a
2. b 16.45 učilnica 2. b
2. c 16.45 učilnica 2. c
3. a 17.00 učilnica 3. a
3. b 17.00 učilnica 3. b
3. c 17.00 učilnica 3. c
4. a v mesecu marcu/samo predavanje  
4. b v mesecu marcu/samo predavanje  
5. a 18.30 v dvorani šole
5. b 18.30 v dvorani šole
5. c 18.30 v dvorani šole
6. a 17.00 učilnica 88/tehnika
6. b 17.00 učilnica 100/angleščina
6. c 17.00 učilnica 48/glasbena um.
7. a 17.00 učilnica 43/matematika
7. b 17.00 učilnica 34/slovenščina
8. a 17.00 učilnica 42/zgodovina
8. b 17.00 učilnica biologije
9. a 18.30 učilnica likovne umetnosti
9. b 18.30 učilnica geografije