Vpis v 1. razred


SPLOŠNE INFORMACIJE

Vpis v 1. razred osnovne šole poteka vsako leto v mesecu februarju za prihodnje šolsko leto. V prvi razred se vpisujejo otroci, ki v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnijo 6 let.

Na šoli ob vpisu organiziramo:

  1. Vpis – februar, točen datum bo objavljen pravočasno
  2. Informativni sestanek za starše – junij, vabilo prejmete po pošti

Starši otrok, ki v tekočem letu dopolnijo 6 let, so dolžni pristopiti k vpisu na datum vpisa kot ga določi Mestna občina Kranj v razpisu za vpis otrok v prvi razred. Vabilo na vpis boste našli tudi na spletnih straneh naše šole.


otroci

Otroka starši vpišete v tisto osnovno šolo, h kateri sodi glede na šolski okoliš stalnega ali začasnega bivališča. V primeru, da želite otroka vpisati v drugo osnovno šolo, ob vpisu izpolnite vlogo za vpis v šolo izven matičnega šolskega okoliša. Hkrati o svoji nameri obvestite tudi šolo v katero bi želeli otroka vpisati. V primeru, da šola zaradi organizacijskih ali drugih težav otroka ne more sprejeti in vlogo zavrne, otroku pripada vpis v šolo njegovega matičnega šolskega okoliša.


Otroci, ki vstopajo v šolo, morajo biti na to pripravljeni.

Za vstop v šolo otrok potrebuje določeno stopnjo zrelosti. Pripravljenost za vstop v šolo se nanaša na telesno, emocionalno, socialno in kognitivno zrelost. Otroci so lahko že zelo zgodaj pripravljeni na zahteve šole. Zgolj starost otroka ni merilo za njegovo zrelost. Nekateri starši opažate, da se vaši otroci že zelo zgodaj zanimajo za vsebine, ki jih običajno povezujemo s šolo (črke, besede, števila, preštevanje…). Njegova zanimanja ohranjajte, vendar ne pripravljajte otroka za šolo na teh področjih. Otrokovo pripravljenost opazujte in spodbujajte drugače.

Vstop v šolo pomeni, da bo otrok moral prevzemati določeno odgovornost za svoje delo in svoje vedenje, da bo postavljen v novo sredino vrstnikov, s katerimi bo navezoval stike, da bo postavljen pred naloge, ki jih bo moral (z učiteljevo in vašo pomočjo) reševati… Če se sprašujete o tem, ali je vaš otrok pripravljen na zahteve šole, si zastavite vprašanja tukaj.


Odložitev šolanja

V primeru, da vas skrbi, ali je vaš otrok pripravljen na šolo, se o tem pogovorite s svetovalno delavko ob vpisu. Če bo menila, da bi vaš otrok potreboval odložitev šolanja za eno leto, vas bo usmerila na psihološki pregled v zdravstveni dom (z napotnico splošnega zdravnika). Mnenje psihologa ob vstopu otroka v šolo pa si lahko pridobite že prej, saj so čakalne dobe zaradi prezasedenosti precej dolge. O odložitvi šolanja odloča ravnateljica šole na podlagi mnenja komisije. Starši podate vlogo za odložitev šolanja ob vpisu.


Vstop v šolo je vesel dogodek. Če je odnos staršev do šole pozitivno naravnan in je otrok nanjo pripravljen, bo to obdobje za otroka srečno.

Srečno!

Tamara Gorenc in Mojca Gašparić
šolski svetovalni delavki

(Visited 195 times, 1 visits today)
Dostopnost