Prijava za vpis in roki

Prijavnico za vpis v srednjo šolo bomo z devetošolci, če bodo epidemiološke razmere dopuščale, izpolnjevali na šoli. Izpolnjene prijavnice bo na srednje šole posredovala šolska svetovalna delavka.

Rok za oddajo prijavnic na srednje šole je 3. april 2023.

Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo, najkasneje do 7. aprila 2023 do 16. ure, na svojih spletnih straneh objavilo informacijo o številu prijav za vpis na posamezne srednje šole.

V roku prijavljeni učenci in dijaki bodo lahko zaradi spremembe namere na podlagi teh informacij ali iz drugih razlogov svojo prijavo dvignili na srednji šoli, na katero so se prvotno prijavili, in jo do 24. aprila 2023 prenesli na drugo srednjo šolo oz. v drug program.

Učenec odda samo ENO izpolnjeno prijavnico, razen tistih, ki se želijo vzporedno vpisati še v program Umetniška gimnazija, Glasbena in Plesna smer. Slednji posredujejo prijavnico tudi šoli, v katero se želijo vzporedno vpisati ter fotokopijo prijavnice za vpis v izbrano šolo.

Učenec in starši že pred prijavo dobro preveriteali je treba za vpis v program, ki si ga je vaš otrok izbral, poleg splošnih izpolnjevati tudi morebitne posebne pogoje in do kdaj je treba predložiti dokazila o njihovem izpolnjevanju.

(Visited 151 times, 1 visits today)
Dostopnost