Pomoč pri šolskem delu

Spletna stran, ki ponuja interaktivna gradiva, video razlage in rešene naloge   https://razlagamo.si/za-ucence/


Na internetni strani razlaga.net  se nahajajo virtualne učilnice, na katerih učitelji in študentje višjih letnikov v živo (online) brezplačno razlagajo učno snov. Deluje tako, da lahko učenci in dijaki zastavljajo vprašanja v zvezi s šolsko snovjo, ki je ne razumejo.