Svet zavoda

Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme poročilo o samoevalvaciji, odloča o nadstandardih, obravnava poročila o vzgojni oz. izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah in opravlja druge naloge.

Svet se bo sestal predvidoma trikrat v letu: konec septembra/začetek oktobra, v začetku februarja in konec maja.


ČLANI SVETA ZAVODA (OD 29. 6. 2016 – 28. 6. 2020)

 1. PREDSTAVNIKI STARŠEV:
 • EDIN JOGIĆ
 • ADMIR MEMIČ
 • ROBERT ZLATANOV

 1. PREDSTAVNIKI OBČINE:
 • JAKOB KLOFUTAR
 • VLASTA SAGADIN
 • JANEZ TAVČAR

 1. PREDSTAVNIKI ŠOLE – ZAVODA:
 • ANJA BENEDIK
 • ANDREJA DOLENC
 • VANJA GAŠPERIN
 • MATEJA JELAR
 • SIMONA NORČIČ

Poslovnik sveta zavoda

Zapisniki svetov zavoda: