Tekmovanja 2019/20

TEKMOVANJA

PODROČJE   RAZRED ŠOLSKO TEKMOVANJE REGIJSKO TEKMOVANJE DRŽAVNO TEKMOVANJE MENTORJI  
Matematika (Vegovo) 1.-5. r.
6.-9. r.
19. 3. 2020 18. 4. 2020 Urška Dolenec, Renata Fink, Marija Bajc
Razvedrilna matematika 1.-9. r. 4. 12. 2019 1. 2. 2020 Tea Sušnik
Cici vesela šola 1.-4. r. 13. 4. 2020 Barbara Zorman
Logika 6.-9. r.
3.-5. r.
26. 9. 2019 19. 10. 2019 Renata Fink,
Marija Bajc, Barbara Zorman
Logična pošast 1.-9. r. 8. 5. 2020 22. 5. 2020 Tea Sušnik
Programiranje v jeziku Scratch 4.–9. r 9. 1. 2020 14. 3. 2020 Tea Sušnik
Fizika (Stefanovo) 8.–9. r. 5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020 Andreja Šušteršič
Astronomija 7.-9. r 5. 12. 2019 11. 1. 2020 Andreja Šušteršič
Biologija (Proteusovo) 8.-9. r 16. 10. 2019 29. 11. 2019 Anita Kržan
Zgodovina 8.-9. r 3. 12. 2019 4. 2. 2020 14. 3. 2020 Marjeta Žumer
Geografija 6.-9. r 11. 12. 2019 13. 2. 2020 17. 4. 2020 Peter Tratnik
Kemija (Preglovo) 8.-9. r 20. 1. 2020 4. 4. 2020 Andreja Šušteršič
Angleški jezik 9. r 14. 11. 2019 15. 1. 2020 17. 3. 2020 Urša Poljanec
Nemški jezik 9. r 22. 11. 2019 12. 3. 2019 Monika Habe

Mehurčki (Cankarjevo)

Slov. jezik (Cankarjevo)

1.-3. r

4.-9. r

2. 4. 2020

12. 11. 2019

 

9. 1. 2020

 

23. 3. 2020

Irena Jenko, Barbara Zorman, Jana Urh, Barbara Troha, Anja Benedik
Kresnička (naravoslovje) 1.-3. r
5.-7. r
5. 2. 2020 Apolonija Konjar, Berta Frantar, Zvezdana Perko, Anita Kržan
Zeleno pero 6.-9. r 14. 1. 2020 16. 3. 2020 Anita Kržan
Bober 2.-9. r 11.-15. 11. 2019 18. 1. 2020 Tea Sušnik, razredničarke RS
Matemček 3.-9. r 8. 11. 2019 23. 11. 2019 Tea Sušnik
Vesela šola 4.-9. r 11. 3. 2020 8. 4. 2020 Tea Sušnik
Raziskovalci znanja (šola je organizator) 3.-6. r 13. 12. 2019 23. 4. 2020 Irena Mejač, Tea Sušnik
Tekmovanje Pišek – spletno tekmovanje v blokovnem programiranju ACM 4.-9. r feb-mar Tea Sušnik
Male sive celice 7.-9. r 19. 9. 2019 Tea Sušnik
Festival animacij v Powerpointu 4.-9. r 10. 4. 2020 16. 4. 2020 Tea Sušnik

JEZIKOVNE IN ŠPORTNE ZNAČKE

PREDMET RAZRED MENTOR
Angleška bralna značka 3.-9. r Bojan Oman, Urška Poljanec, Mateja Preložnik, Urša Posavec
Slovenska bralna značka 1.-5. r razredničarke RS
Slovenska bralna značka 6.-9. r Anja Benedik, Barbara Troha, Urša Posavec, Maja Papler
Nemška bralna značka 7.-9. r Monika Habe
Športna tekmovanja 6.-9. r Dušan Hribernik, Simona Norčič
Športna značka 1.-5. r razredničarke RS