KOLEDAR TEKMOVANJ 2023_24

Vrsta tekmovanja Šolsko Regijsko Državno Mentor
Logika

28. 9. 2023

med 12.30 in 13.30

21. 10. 2023

za 8., 9. r.

21.10. 2023 za 7. r.

11. 11. 2023 za 8., 9. r.

Renata Fink, Marija Bajc, Barbara Zorman

matematika

(Kenguru – Vegovo)

21 3. 2024 ob 13.00 4. 4. 2024 ob 14.00 20. 4. 2024 ob 9.00 Renata Fink, Marija Bajc, Barbara Zorman

fizika

(Stefanovo priznanje)

14. 2. 2024 ob 13.00 11. 4. 2024 ob 14.00 18. 5. 2024 ob 10.00 Andreja Šuštaršič

kemija

(Preglovo priznanje)

15. 1. 2024 23. 3. 2024 ob 9.00 11. 5. 2024 ob 12.00 Andreja Šuštaršič

astronomija

(Dominkovo priznanje)

6. 12. 2023 ob 13.30 /

13. 1. 2024

ob 10.00

Andreja Šuštaršič

biologija

(Proteusovo priznanje)

18. 1. 2024 ob 14.00 / 15. 3. 2024 ob 15.00 Anita Kržan

naravoslovje

(Kresnička)

9. 4. 2024 ob 13.00 / / Anita Kržan in razredničarke RS

slovenščina

(Cankarjevo priznanje, 8., 9. r.)

28. 11. 2023 ob 13.30 16. 1. 2024 ob 14.00 16. 3. 2024 ob 10.00 Anja Benedik, Mateja Bremec

slovenščina

(Mehurčki 1.–7. r.)

3. 4. 2024 ob 13.00 / / Anja Benedik, Mateja Bremec in razredničarke RS
geografija 14. 11. 2023 ob 13.00 / 6. 4. 2024 ob 9.00 Peter Tratnik
zgodovina 7. 12. 2023 ob 13.00 / 7. 3. 2024 ob 14.00 Marjeta Žumer
angleščina (8. in 9. r.) 21. 11. 2023 ob 13.00 / 3. 4. 2024 ob 14.00 učiteljice angleškega jezika
angleščina (7. r.) med 1. in 15. 2. 2024 / med 28. 2. in 21. 3. 2024 učiteljice angleškega jezika
angleščina (6. r.) 29. 11. 2023 ob 13.00 / 19. 3. 2024 ob 14.00 učiteljice angleškega jezika
nemščina 16. 11. 2023 ob 13.00 / 14. 3. 2024 ob 14.00 Neža Verlič
Vesela šola 6. 3. 2024 ob 13.00   10. 4. 2024 ob 14.00 Barbara Zorman
Turizmu pomaga lastna glava / / 12. 3. 2024 ob 9.00 Peter Tratnik
Računalniško programiranje 12. 1. 2024 ob 14.00 / 9. 3. 2024 ob 9.00 Tea Sušnik
Logična pošast 10. 5. 2024 / 25. 5. 2024 ob 10.00 Tea Sušnik
Matemček 10. 11. 2023 / 25. 11. 2023 ob 10.00 Tea Sušnik
Strogo zaupno 8. 3. 2024 / 23. 3. 2024 ob 10.00 Tea Sušnik

Bober (2.–5. r.)

Bober (6.–9. r.)

6. 11.–10. 11.

13. 11.–17. 11.

/ 13. 1. 2024 Tea Sušnik
Pišek med 6. in 16. 2. 2024 / 6. 4. 2024 ob 9.00 Tea Sušnik
Male sive celice 12. 9. 2023 / / Tea Sušnik
Vzorci 12. 1. 2024 / 27. 01. 2024

Jasmina Tirović in

Jana Urh 

JEZIKOVNE IN ŠPORTNE ZNAČKE

PREDMET RAZRED MENTOR
Angleška bralna značka 3.-9. r Urška Cerar, Barbara Cankar, Klavdija Prosenc
Slovenska bralna značka 1.-5. r razredničarke RS
Slovenska bralna značka 6.-9. r Anja Benedik, Mateja Bremec, Tjaša Obal
Nemška bralna značka 7.-9. r Neža Verlič
Športna tekmovanja 6.-9. r Dušan Hribernik, Uroš Zupan, Simona Norčič
Športna značka 1.-5. r razredničarke RS

 

(Visited 406 times, 1 visits today)
Dostopnost