TEKMOVANJA

Vrsta tekmovanja Šolsko Regijsko Državno Mentorji
Logika

29. 9. 2022

ob 14.00

22. 10. 2022

ob 9.00

12. 11. 2022

ob 12.00

Renata Fink, Marija Bajc,

Barbara Zorman

matematika (Vegova priznanja) 16. 3. 2023 ob 13.00

5. 4. 2023

ob 14.00

22. 4. 2023

ob 9.00

Renata Fink, Marija Bajc,

Urška Dolenec

matematika (Kenguru Vegova priznanja) 16. 3. 2023 ob 13.00

5. 4. 2023

ob 14.00

22. 4. 2023

ob 9.00

Renata Fink, Marija Bajc,
Razvedrilna matematika 30. 11. 2022 ob 14.00 /

25. 2. 2023

ob 9.00

Tea Sušnik
fizika (Stefanovo priznanje) 15. 2. 2023 ob 13.00

13. 4. 2023

ob 14.00

13. 5. 2023

ob 10.00

Andreja Šuštaršič
kemija (Preglovo priznanje)

16. 1. 2023

ob 14.00

25. 3. 2023

ob 9.00

6. 5. 2023

ob 12.00

Andreja Šuštaršič
astronomija (Dominkova priznanja) 7. 12. 2022 ob 13.30 /

14. 1. 2023

ob 10.00

Andreja Šuštaršič
biologija (Proteusovo priznanje)

med 19. 10 in 26. 10. 2022

ob 13.00

/

med 2. 12 in 9. 12. 2022

ob 14.00

Anita Kržan
naravoslovje (Kresnička)

6. 4. 2023

ob 13.00

/   razredničarke razredne stopnje, Anita Kržan
slovenščina (Cankarjevo priznanje)

29. 11. 2022

ob 13.30

17. 1. 2023

ob 14.00

11. 3. 2023

ob 10.00

Anja Benedik, Mateja Bremec
slovenščina (Mehurčki)

4. 4. 2023

ob 11.00

/   razredničarke razredne stopnje
geografija

15. 11. 2022

ob 13.00

/

1. 4. 2023

ob 9.00

Peter Tratnik
zgodovina

6. 12. 2022

ob 13.00

/

9. 3. 2023

ob 14.00

Marjeta Žumer
angleščina (8. in 9. razred)

22. 11. 2022

ob 13.00

/

30. 3. 2023

ob 14.00

Barbara Cankar, Urška Cerar
angleščina (7. razred) 15. 2. 2023 / 22. 3. 2023 Urška Cerar
angleščina (6. razred)

22. 11. 2022

ob 13.00

/

21. 2. 2023

ob 14.00

Barbara Cankar
nemščina (8. in 9. razred)

14.12. 2022

ob 13.00

/

21. 2. 2023

ob 14.00

Monika Habe
Vesela šola

8. 3. 2023

ob 13.00

 

12. 4. 2023

ob 14.00

Tea Sušnik
Turizmu pomaga lastna glava / / med 7. 3. 2023 9.00
in 20. 4. 2023 10.00
Peter Tratnik
Računalniško programiranje

12. 12. 2022

ob 14.00

/

11. 3. 2023

ob 9.00

Tea Sušnik
Logična pošast 5. 5. 2023 /

20. 5. 2023

ob 10.00

Tea Sušnik
Matemček 11. 11. 2022 /

26. 11. 2022

ob 10.00

Tea Sušnik
Strogo zaupno 3. 3. 2023 /

18. 3. 2023

ob 10.00

Tea Sušnik
Vzorci 6. 1. 2023 /

21. 1. 2023

ob 10.00

Tea Sušnik
Bober med 7.11. in 11. 11. 2022 / 7. 1. 2023 Tea Sušnik
Pišek med 28. 2.
in 14. 3. 2023
/ / Tea Sušnik
Male sive celice       Tea Sušnik

 

JEZIKOVNE IN ŠPORTNE ZNAČKE

PREDMET RAZRED MENTOR
Angleška bralna značka 3.-9. r Urška Cerar, Barbara Cankar
Slovenska bralna značka 1.-5. r razredničarke RS
Slovenska bralna značka 6.-9. r Anja Benedik, Mateja Bremec
Nemška bralna značka 7.-9. r Monika Habe
Športna tekmovanja 6.-9. r Dušan Hribernik, Uroš Zupan, Simona Norčič
Športna značka 1.-5. r razredničarke RS