Tabori in šole v naravi

Pomemben cilj šole je, da otrokom ponudi aktivnejše oblike in metode dela. S pomočjo teh si otroci intenzivneje razvijajo kognitivne in socialne-čustvene sposobnosti, pozitivno samopodobo in samostojnost. Doseganje teh ciljev v veliki meri omogočajo šole v naravi in tabori. V šolskem letu načrtujemo:

 RAZRED KRAJ – VSEBINA ČAS
5. – 9. razred tabor nadarjenih CŠOD Planika   20. 3. – 22. 3. 2020
3. razred CŠOD Medved   15. 6. – 17. 6. 2020
4. razred CŠOD Murska Sobota   23. 3. – 27. 3. 2020
5. razred Cerkno   2. 3. – 6. 3. 2020
7. razred Varpolje, Rečica ob Savinji  11. 5. –  15. 5. 2020