Pomemben cilj šole je, da otrokom ponudi aktivnejše oblike in metode dela. S pomočjo teh si otroci intenzivneje razvijajo kognitivne in socialne-čustvene sposobnosti, pozitivno samopodobo in samostojnost. Doseganje teh ciljev v veliki meri omogočajo šole v naravi in tabori. Izvedba posamezne šole v naravi je seveda odvisna od epidemioloških razmer. 

V šolskem letu 2022/23 načrtujemo: NOVI TERMINI ZA ŠOLE V NARAVI

 RAZRED KRAJ – VSEBINA ČAS
3. razred CŠOD Medved
naravoslovna šola v naravi
11. 1.–13. 1. 2023
4. razred COŠD Murska Sobota
plavalna šola v naravi
8. 5.–12. 5. 2023
5. razred Cerkno
smučarska šola v naravi
12. 12.–16. 12.  2022
6. razred Taborniški dom Marindol ob Kolpi
naravoslovna šola v naravi
19. 9.–23. 9. 2022
7. razred COŠD Planinka
naravoslovna šola v naravi
17. 4.–21. 4. 2023
5.–9. r

COŠD Kranjska Gora

vikend za nadarjene

20. 1.–22. 1. 2023

PLAVALNI TEČAJ
Za učence 3. razredov bomo organizirali 20-urni plavalni tečaj v bazenu na OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

Kolesarski Izpit

Vsako leto na OŠ Matije Čopa Kranj izvajamo kolesarski izpit za učence 5. razredov.

Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Učenci najprej spoznajo teoretične vsebine (npr. poznavanje prometnih pravil in prometnih znakov). Po predelani snovi učenci opravljajo pisni del izpita. Pri praktičnem delu morajo učenci najprej dokazati, kako dobro obvladajo kolo, nato pa sledi kolesarjenje na prometnih površinah.