Tabori in šole v naravi

Pomemben cilj šole je, da otrokom ponudi aktivnejše oblike in metode dela. S pomočjo teh si otroci intenzivneje razvijajo kognitivne in socialne-čustvene sposobnosti, pozitivno samopodobo in samostojnost. Doseganje teh ciljev v veliki meri omogočajo šole v naravi in tabori.

Izvedba šol v naravi je odvisna od vremenskih pogojev in števila prijav

V šolskem letu 2023/24 načrtujemo: 

TERMINI – ŠOLA V NARAVI

RAZRED 

KRAJ – VSEBINA 

ČAS  

6. razred

Marindol

Taborniški dom Marindol ob Kolpi – naravoslovna šola v naravi

18. 9.–22. 9. 2023
5.–9. razred

COŠD Cerkno

vikend za nadarjene  

6. 10.–8. 10. 2023
5. razred CŠOD Kranjska Gora smučarska šola v naravi 26. 2.–1. 3. 2024
7. razred

COŠD Breženka

naravoslovna šola v

naravi

26. 2.–1. 3. 2024
4. razred

Terme Čatež

plavalna šola v naravi

20. 5.–24. 5. 2024

PLAVALNI TEČAJ
Za učence 3. razredov bomo organizirali 20-urni plavalni tečaj v bazenu na OŠ Jakoba Aljaža Kranj.

Kolesarski Izpit

Vsako leto na OŠ Matije Čopa Kranj izvajamo kolesarski izpit za učence 5. razredov.

Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Učenci najprej spoznajo teoretične vsebine (npr. poznavanje prometnih pravil in prometnih znakov). Po predelani snovi učenci opravljajo pisni del izpita. Pri praktičnem delu morajo učenci najprej dokazati, kako dobro obvladajo kolo, nato pa sledi kolesarjenje na prometnih površinah.

(Visited 322 times, 1 visits today)
Dostopnost