Učna pomoč

UČNE TEŽAVE IN UČNA POMOČ

Učencem z učnimi težavami pomagamo na različne načine, odvisno od razlogov, zaradi katerih se težave pojavljajo, in potreb posameznega učenca.

Da bi učenci kar najbolj izkoristili delo šole na učnem področju, jih intenzivno spodbujamo k sodelovanju med poukom, urejenim potrebščinam in opravljanju šolskih obveznosti. Le tako bo lahko nadaljnja pomoč učinkovita.

Učenci, ki jim kljub temu v šoli ‘težko gre,’ imajo možnost obiskovati dopolnilni pouk pri posameznem predmetu. K udeležbi učence pozove učitelj, lahko pa pridejo tudi sami, kadar potrebujejo dodatno razlago ali utrjevanje učne snovi. Učenci so o terminih dopolnilnega pouka seznanjeni s strani učitelja.

Če dopolnilni pouk ne zadošča, učence s soglasjem staršev vključimo v individualno ali skupinsko učno pomoč, ki jo izvajajo učitelji na šoli. Ta je namenjena učencem, ki težko usvajajo minimalne standarde znanj.

Ker nekateri učenci potrebujejo občasno ali redno pomoč pri učenju ali domačih nalogah, imamo na šoli možnost učne pomoči preko programov javnih del. Pomoč izvaja delavka Suzana Štefe.

Na šoli izvajamo tudi dejavnosti prostovoljcev. Na ta način lahko zagotovimo vrstniško učno pomoč, ki je prav tako lahko dobrodošla in učinkovita. Če potrebujete pomoč prostovoljca na domu, pa se lahko za informacije obrnete na dnevni center Škrlovec in povprašate za to možnost.

Učne težave lahko kljub pomoči še vztrajajo. V takšnem primeru poiščite pomoč svetovalne delavke Vlaste Košnik Škrjanc ali specialne pedagoginje Mateje Žvokelj Kostanjevec, ki vam bosta pomagali poiskati vzroke, vam svetovali ali/in pomagali pri izbiri prave pomoči.

O vključitvi v katerokoli od naštetih oblik pomoči se lahko pozanimate pri razredniku ali v svetovalni službi. Za obrazec za soglasje za učno pomoč dobite v svetovalni službi.

(Visited 160 times, 1 visits today)
Dostopnost