Zdrava šola 2023-2024

V šolskem letu 2023/2024 bo rdeča nit aktivnosti Lepa beseda lepe odnose najde. Rdeča nit je tako namenjena spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov med učenci, učitelji, starši in vsemi, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu, (s)pobudami za zmanjševanje vseh vrst nasilja in predvsem različnim dejavnostim, ki pripomorejo k dobremu duševnemu zdravju.

Teme bodo izbrane glede na aktualnost problematike na področju zdravja. Posebno pozornost bomo namenili ozaveščanju učencev o zdravi hrani, prehranjevalnih navadah, pomembnosti gibanja, preventivi v zdravstvu in zobozdravstvu, duševnemu zdravju, odnosu do živali in skrbi za okolje.

Izbrane vsebine programa bodo izvajali učitelji, ki imajo vsakodnevno pregled nad stanjem v zvezi z zdravjem in počutjem učencev na šoli. Projekt izvajamo v sodelovanju z NIJZ, povezani bomo z območno enoto Kranj.

Dejavnosti v okviru zdrave šole:

 • ozaveščanje o zdravi prehrani – sadje in zelenjava (shema sadja),
 • minuta za zdravje in rekreativni odmor,
 • pohodi za učence razredne stopnje in učitelje,
 • športne igre učencev v PB,
 • pohod z babicami in dedki,
 • pohodi učiteljev in pilates za učitelje,
 • pobiranje odpadkov v okolici šole,
 • skrb za okolje – sodelovanje na natečajih,
 • ločevanje odpadkov,
 • čistilna akcija v sodelovanju s krajevno skupnostjo in taborniki,
 • preventivne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti,
 • zbiralne in dobrodelne akcije.

Vodja projekta: Tadeja Begelj

(Visited 198 times, 1 visits today)
Dostopnost