Prehrana

PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO
Starši oddajo prijavo svojih otrok na obroke po eAsistentu. Učenci
so lahko prijavljeni na malico, kosilo in malico v podaljšanem
bivanju (PB). Prijavo lahko spremenijo tudi med šolskim letom.
Malica
• za učence 1. razreda in 2. A razreda ob 9.05
• za učence 2. B, 2. C razreda od 9.55 do 10.10
• za učence od 3. do 9. razreda od 9.55 do 10.10
• popoldanska malica v PB ob 14.50
Kosilo
za učence od 1. do 3. razreda od 12.00 do 13.40
za učence od 4. do 9. razreda od 12.50 do 14.00
Cena prehrane
malica 1. r.–9. r. 0,90 EUR (določa ministrstvo)
kosilo 1. r.–5. r. 3,20 EUR
kosilo 6. r.–9. r. 3,50 EUR
malica v PB 0,60 EUR
kosilo – zunanji uporabniki 5,50 EUR

KOMISIJA ZA PREHRANO
Ravnatelj imenuje komisijo za prehrano, ki oblikuje mnenja in
predloge o šolski prehrani ter vsak mesec nadzoruje šolske
jedilnike.
Vodja šolske prehrane je v tem šolskem letu prof. Anita Kržan.

SUBVENCIJA
O subvenciji za šolsko malico in kosilo odloča Center za socialno
delo glede na mesečni dohodek družine, ugotovljen v odločbi o
otroškem dodatku.

PREKLIC PRIJAVE PREHRANE ZA NEDOLOČEN ČAS
Starši lahko kadarkoli brez obrazložitve prekličejo prijavo prehrane
za nedoločen čas. Preklic prijave prehrane v letu se odda socialni
delavki Mojci Gašparić. Prijava se lahko prekliče pisno. V primeru
odsotnosti socialne delavke se preklic odda tajnici VIZ Andreji
Dolenc. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu
oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic
prehrane za nazaj ni možen.
Odjava prehrane
Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja
pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano
strokovni delavec. V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca
starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti
učenca. Starši odjavijo prehrano prek eAsistenta, ustno, po
elektronski pošti ali pisno. Ustno se prehrana odjavi pri tajnici VIZ.
V primeru njene odsotnosti se preklic odda računovodkinji Mojci
Bolka ali administratorki Milki Kerić.
Odjava prehrane od 7.00 do 8.20 – v tajništvu šole na
telefon: 04 201 36 60, 040 247 263 (tajnica VIZ Andreja Dolenc),
po eAsistentu ali na o-mc.kr@guest.arnes.si
PO 8.20 ODJAVA PREHRANE ZA TEKOČI DAN
NI VEČ MOGOČA.

OBVEZNOSTI UČENCEV IN STARŠEV
S prijavo na šolsko prehrano je dolžnost učencev oz. staršev, da
bodo:
o spoštovali pravila šolske prehrane,
o redno plačali prispevek za šolsko prehrano prek
položnice, e-računa ali trajnika,
o pravočasno odjavili posamezen obrok, skladno s pravili
šolske prehrane,
o plačali polno ceno, če obroka niso pravočasno odjavili,
o šoli v 7 dneh sporočili vsako spremembo podatkov, ki so
jih podali v letni prijavi na prehrano,
o spoštovati pravila za evidentiranje obrokov pri kosilu,
o v primeru izgube ključka za evidentiranje kosil kupili oz.
naročili novega.

KAJ SO ALERGENI?

Alergeni so snovi, ki lahko, čeprav so v izdelku prisotni v le nizkih količinah, izzovejo alergijske reakcije, ki so lahko za nekatere ljudi tudi smrtno nevarne.

  • V šolski kuhinji pripravljamo hrano za zdrave ljudi. V pripravljenih jedeh lahko pride do sledi alergenov v hrani.
  • Če jed vsebuje ime alergena (npr. ribji namaz), ni potrebno alergena posebej označiti.

Seznam alergenov, si lahko preberete na tej povezavi.

(Visited 475 times, 1 visits today)
Dostopnost