Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR

  2. september 2019 začetek pouka
28. okt. – 1. nov. 2019 jesenske počitnice
25. dec. – 2. jan. 2020 novoletne počitnice  
17. feb. – 21. feb. 2020 zimske počitnice
13. april 2020   velikonočni ponedeljek 
27. apr. – 1. maj 2020 prvomajske počitnice
15. junij 2020    zaključek pouka za učence 9. razreda
24. junij 2020 zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda 

Ocenjevalni obdobji

TRAJANJE OCEN. KONFERENCE
od 2. sep. 2019 do 31. jan. 2020 29. 1. 2020 – razredna stopnja
30. 1. 2020 – predmetna stopnja

od 1. feb. 2020 do 24. junija 2020 (za učence 9. r do 15. junija 2020)

 

10. junij 2020 (9. r)
17. junij 2019 (1.r – 4.r)
18.  junij 2019 (5. r –8. r)

Roki za predmetne in popravne izpite

  • 16. junij – 29. junij 2020 (1. rok – 9. razred)
  • 26. junij – 9. julij 2020 (1. rok – od 1. do 8. razreda)
  • 18. avgust – 31. avgust 2020 (2. rok – od 1. do 9. razreda)

Nacionalni preizkusi znanja

Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni z načinom poteka nacionalnih preizkusov znanja.

Potek nacionalnih preizkusov:

  • torek, 5. 5. 2020 – SLO (6. in 9. r),
  • četrtek, 7. 5. 2020 – MAT (6. in 9. r),
  • ponedeljek, 11. 5. 2020 – TJA (9. r)
    ponedeljek, 11. 5. 2020 – TJA (6. r)