Varno in spodbudno učno okolje

Varno in vzpodbudno učno okolje je razvojna naloga, ki jo vodi ZRSŠ. Cilji naloge so poglabljanje zavedanja o pomenu dobre klime in počutja na ravni kolektiva in razreda, na ravni skupine in posameznika ter krepitev veščin vodenja razreda za dobro vključenost učencev in zmanjšanje vedenjskih težav. V okviru naloge se strokovni delavci preko delavnic, predavanj in praktičnih usposabljanj izpopolnjujejo v lastni čustveni in vedenjski pismenosti (npr. komunikacijske veščine, uravnavanje čustev) z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega učenja pri učencih. Strokovni tim bo v dogovoru z vodstvom šole preko šolskega leta pripravil krajša izobraževanja in predloge za delo z učenci v okviru rednih ur pouka, razrednih ur in ur podaljšanega bivanja.

OŠ Matije Čopa je k sodelovanju v razvojni nalogi prvič pristopila v šolskem letu 2020/21. Ker se zavedamo velike potrebe po zagotavljanju dobre klime in s tem počutja, želimo spodbujati čustveno in socialno pismenost učencev ter s tem izboljšati vključevanje učencev v šolski vsakdan, zmanjšati vedenjske težave in učencem v šoli zagotoviti varnost ter vzpodbudno okolje za doseganje učnih in drugih ciljev.

(Visited 38 times, 1 visits today)
Dostopnost