NPZ 2023_24

Nacionalnega preverjanja znanja se v šolskem letu 2023/2024 obvezno udeležijo učenci 6. in 9. razredov, medtem ko se učenci 3. razreda udeležijo NPZ prostovoljno. Učenci opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz treh predmetov (6. razred: slovenščina, matematika in tuj jezik; 9. razred: slovenščina, matematika in 3. predmet po določilih ministra za šolstvo). Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni z načinom poteka nacionalnih preizkusov znanja. Več o njem pa lahko že takoj izveste na naslednjih spletni strani: https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/.

TRETJI PREDMET

Kot tretji predmet se v 9. razredu 2023_24 poleg NPZ-ja iz matematike in slovenščine piše še ZGODOVINA

TERMINSKI PLAN

Datum6. razred9. razred
torek, 7. maj 2024slovenščinaslovenščina
četrtek, 9. maj 2024matematikamatematika
ponedeljek, 13. maj 2024angleščinazgodovina
seznanitev učencev z dosežkipetek, 7. junij 2024ponedeljek, 3. junij 2024
(Visited 131 times, 1 visits today)
Dostopnost