NPZ 2023_24

OBVESTILO PRED NACIONALNIM PREVERJANJEM ZNANJA

 Datumi pisanja NPZ

torek, 7. 5. 2024

učenci 6. in 9. razredov

NPZ iz slovenščine

četrtek, 9. 5. 2024

učenci 6. in 9. razredov

NPZ iz matematike

ponedeljek, 13. 5. 2024

učenci 6. razredov

NPZ iz angleščine

ponedeljek, 13. 5. 2024

učenci 9. razredov

NPZ iz zgodovine

Učenci se vse dni zberete ob 7.45 pred razredom, v katerem boste pisali. Na vratih učilnic na predmetni stopnji bo objavljen razpored učencev po učilnicah. Učenci začnete s pisanjem preizkusa ob 8.00 in končate ob 9.00. Prosim, bodite točni!

Po končanem pisanju učenci 6. in 9. razredov nadaljujete s poukom po urniku. Učenci 7. in 8. razreda začnete pouk z 2. šolsko uro po urniku. Vrata v garderobo bomo odprli ob 9.00.

Vsem učencem 6. in 9. razreda želimo uspešno reševanje nacionalnega preverjanja znanja.

 


Nacionalnega preverjanja znanja se v šolskem letu 2023/2024 obvezno udeležijo učenci 6. in 9. razredov, medtem ko se učenci 3. razreda udeležijo NPZ prostovoljno. Učenci opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz treh predmetov (6. razred: slovenščina, matematika in tuj jezik; 9. razred: slovenščina, matematika in 3. predmet po določilih ministra za šolstvo). Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni z načinom poteka nacionalnih preizkusov znanja. Več o njem pa lahko že takoj izveste na naslednjih spletni strani: https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/.

TRETJI PREDMET

Kot tretji predmet se v 9. razredu 2023_24 poleg NPZ-ja iz matematike in slovenščine piše še ZGODOVINA

TERMINSKI PLAN

Datum 6. razred 9. razred
torek, 7. maj 2024 slovenščina slovenščina
četrtek, 9. maj 2024 matematika matematika
ponedeljek, 13. maj 2024 angleščina zgodovina
seznanitev učencev z dosežki petek, 7. junij 2024 ponedeljek, 3. junij 2024
(Visited 205 times, 1 visits today)
Dostopnost