NPZ

Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni z načinom poteka nacionalnih preizkusov znanja. Več o njem pa lahko že takoj izveste iz objavljene knjižice z informacijami za leto 2019_2020.

Kot tretji predmet se v 9. razredu poleg NPZ-ja iz matematike in slovenščine piše še angleščina.

Potek nacionalnih preizkusov:

  • torek, 5. 5. 2020 – SLO (6. in 9. r),
  • četrtek, 7. 5. 2020 – MAT (6. in 9. r),
  • ponedeljek, 11. 5. 2020 – TJA (9. r)
    ponedeljek, 11. 5. 2020 – TJA (6. r)

V šolskem letu 2019/2020 bomo v  3. razredih izvedli poskusno preverjanje znanja.

Poskusno preverjanje bo potekalo:

  • sreda, 1. 4. 2020 – SLO
  • torek, 7. 4. 2020 – MAT