Evropska shema sadja in zelenjave 2023_24

EVROPSKA »SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE«

 

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije, njegov namen je povečati porabo sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pa tudi omejiti naraščanje prekomerne telesne teže pri otrocih. Tako Evropska unija vsako leto nameni finančno pomoč Državam članicam za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov.

Naša šola že od šolskega leta 2014/15 sodeluje v evropski »shemi šolskega sadja in zelenjave« (SŠSZ) s finančno podporo Evropske unije. Vsi zaposleni na šoli se trudimo otrokom nuditi zdravo šolsko okolje, kar tudi vključuje spodbujanje vzorcev zdravega načina prehranjevanja.

V septembru  smo začeli razdeljevati dodatni obrok sadja in zelenjave, ki je na voljo  vsako sredo med glavnim odmorom. Izbor je usklajen s smernicami EU, je pester in raznolik, vodja prehrane se trudi, da je usklajen z vsakokratno malico. Poudarek je na svežem slovenskem sezonskem sadju in zelenjavi, v zimskem času ponudimo tudi suho sadje ter kislo zelje.

Glavni cilji, ki jih skušamo doseči s sodelovanjem v Šolski shemi sadja in zelenjave so naslednji:

 • Spodbujati uživanje zdrave hrane z večjo ponudbo sadja in zelenjave.
 • Izboljšati prehranske navade učencev.
 • Spodbujati učence k pozitivnemu odnosu do narave in okolja.
 • Spoznati različne sezonske vrste sadja in zelenjave.
 • Navajati učence na kulturno prehranjevanje.
 • Ozaveščati učence in starše o pomenu uživanja sadja in zelenjave.
 • Omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in kroničnih bolezni, ki so s tem povezane.

Izobraževalne aktivnosti bodo potekale celo šolsko leto, prilagojene bodo učencem glede na starost in njihove sposobnosti:

 • Deli RU, na katerih se bodo učenci seznanili s projektom Šolske sheme.
 • Likovni izdelki na temo »sadje, zelenjava« v OPB.
 • Spoznavanje domačih vrst sadja in njihovo pokušanje pri GOS in SPO.
 • Priprava jedi in napitkov iz sadja/zelenjave pri pouku gospodinjstva.
 • Tradicionalni slovenski zajtrk – 17. 11. 2023.
 • Naravoslovni dan – 1. razred (obisk čebelarja), 2. razred (obisk kmetije).

Več o sami shemi šolskega sadja in zelenjave si lahko preberete https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/.

Priporočamo pa tudi, da projekt podprete po svojih močeh tudi doma: Nasveti za starše.

(Visited 168 times, 1 visits today)
Dostopnost