Cenik občasne uporabe prostorov v zavodu OŠ Matije Čopa Kranj