Kosilo in podaljšano bivanje poteka 23. 12. 2015 po ustaljenem redu!

Obvestilo o kulturnem dnevu za učence 1. do 3. razreda.

Obvestilo za starše učencev od 4. do 5. razreda.

Obvestilo za starše učencev od 6. do 9. razreda.