Objavljena je posebna izdaja šolskega glasila PUH ob 30. letnici šole.

Želimo vam prijetno branje!