Objavljena sta seznama obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2019/20.

Seznam obveznih izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2019/20

Seznam neobveznih izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2019/20