Učenci 3. razredov so srečno prispeli na lokacijo šole v naravi.