Izbira izbirnih predmetov za naslednje šolsko je bila podaljšana do ponedeljka 14. 5.