Obvestilo za starše 3.b v zvezi s pričetkom dejavnosti plavanje – začetek 5. 12.