OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Oglejte si zloženko s predstavitvijo obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Prijave na izbirne predmete potekajo preko e-asistenta od 9. 5. do 23. 5..


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Francoščina – predstavitev predmeta za šolsko leto 2017/18

Prijave potekajo pisno. Prijavnico lahko natisnete sami ali jo dobite bodisi razredničarki bodisi v šolski svetovalni službi..