Dne 11. in 12 . 4. bodo imeli učenci 7. razredov kulturni dan. Več v obvestilu.