S ponedeljkom 7. 12. 2015 smo znova pričeli z izvajanjem Zdravega življenjskega sloga po ustaljenem urniku.