Učenci 5. razredov so srečno prispeli v CŠOD Debeli rtič in že raziskujejo okolico.

vodstvo šole