Arhiv omejitev vpisa 2019/2020

Omejitve vpisa

Sprememba meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa na srednjih šolah

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so izdali sklep, s katerim se spremenijo merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske programe za šolsko leto 2020/2021.

Ker je bila zaradi pandemije sprejeta odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja na osnovnih šolah za učence 9. razredov v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo, je bilo treba merila v tem delu popraviti.

Sprememba je sledeča. V primeru, da določena srednja šola razglasi omejitev vpisa in se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov od 7. do 9. razreda, se izbira med njimi opravi na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuji jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

SKLEP-o merilih_12.5.2020


Če bo na šoli število prijavljenih učencev in dijakov za vpis v posamezni program srednjega izobraževanja tudi po koncu prenosa prijav (16. junija 2020, do 14. ure) večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa.

O tem bodo učenci in dijaki (s strani srednjih šol) obveščeni najpozneje do 26. 6. 2020.

Merila_vpis_srednje šole

(Visited 4 times, 1 visits today)
Dostopnost