Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS

Naša šola je bila izbrana za sodelovanje v predraziskavi Mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS 2016. V tej raziskavi je sodelovalo 47 učencev in učenk iz 4. a in 4. b razreda naše šole. Za raziskavo je na mednarodni ravni odgovorna IEA – Mednarodna zveza za evalvacijo dosežkov v izobraževanju s sedežem v Amsterdamu in mednarodnem koordinacijskim centrom v Bostonu, ZDA. V Sloveniji raziskavo izvaja Pedagoški inštitut.Raziskava je za učence in učenke, starše in učitelje v celoti anonimna. Ta raziskava je zasnovana tako, da meri in interpretira raven bralne pismenosti 9 in 10 letnih otrok. Ugotavljajo, koliko in na kakšen način učenke in učenci razumejo besedilo, ki ga sami preberejo na papirju in računalniškem ekranu. Naloge za preverjanje bralne pismenosti imajo naravoslovno in družboslovno vsebino. Učenci in učenke so v dveh zaporednih dneh reševali naloge. Prvi dan so reševali naloge v zvezkih, ki so vsebovali po dve besedili. Drugi dan pa so se preizkusili, kako uspešni so pri branju, razumevanju in interpretiranju besedil, do katerih pridejo. Učenci, učenke, njihovi starši, učitelji in ravnateljica so izpolnili tudi vprašalnike za zbiranje podatkov o okoliščinah, v katerih se je otrok naučil brati.

Jana Urh , šolski koordinator raziskave PIRLS

(Visited 8 times, 1 visits today)

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost