Zdrava šola 2021-2022

Vodja projekta: Urška Dolenec
Ostale učiteljice v projektu: Ivana Koder, Marija Erlah, Jasmina Tirović, Simona Norčič, Selma Jagurdžija.

V šolskem letu 2021/2022 bo rdeča nit aktivnosti Mi vsi za lepši (boljši) jutri.

Teme bodo izbrane glede na aktualnost problematike na področju zdravja. Posebno pozornost bomo namenili ozaveščanju učencev o zdravi hrani, prehranjevalnih navadah, pomembnosti gibanja, preventivi v zdravstvu in zobozdravstvu, duševnemu zdravju, odnosu do živali in skrbi za okolje.

Izbrane vsebine programa bodo izvajali učitelji, ki imajo vsakodnevno pregled nad stanjem v zvezi z zdravjem in počutjem učencev na šoli. Projekt izvajamo v sodelovanju z NIJZ, povezani bomo z območno enoto Kranj.

DEJAVNOSTI V OKVIRU ZDRAVE ŠOLE

  1. Pohod z babicami in dedki
Dostopnost