PRVA ZAPOSLITEV

PROJEKT – PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA

PRVA ZAP.

Cilj projekta je zaposlitev iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katere se bodo mladi učitelj preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu. Poudarek je na trajnostnem vključevanju mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti…

V tem času se mladi učitelj aktivno vključuje v vsa področja dela šole. Delo deloma opravlja samostojno, spoznava ga skozi različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela  (spremljava pouka, pomoč učencem pri učenju, vodenje interesnih dejavnosti, varstva učencev vozačev, spremstva …). Hkrati pa se seznanja z zakonodajo, internimi akti šole in strokovnim gradivom (učni načrti, predmetnik, strokovna literatura …)

Delo v projektu poteka po pripravljenem programu, ki vsebuje sistematično načrtovane, pregledne in jasno opredeljene aktivnosti usposabljanja ter cilje teh aktivnosti. Poudarek  je na inovativnosti izbranih aktivnosti, s katerimi mladi učitelj vstopa v delo in se pripravlja na strokovni izpit.

Izvajanje programa pomeni obogatitev učnega okolja za učence, hkrati pa daje mladim učiteljem možnost, da se v praktičnih pogojih pripravijo na strokovni izpit, pridobijo izkušnje, veščine in spretnosti za izvajanja pedagoškega dela v šoli.

Mladi učitelj se v času projekta pripravlja na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja.


V okviru projekta smo na šoli:

  • v času od 1. 4. 2016 – 30. 6. 2017 zaposlili Katjo Klodič, prof. razrednega pouka,
  • v času od 1. 12. 2016 – 31. 1. 2018 zaposlili Ireno Mejač, prof. razrednega pouka in
  • v času od 1. 12. 2016 – 31. 1. 2018 zaposlili Tjašo Tiršek, prof. socialne pedagogike.
  • v času od 1. 4. 2018 – 31. 5. 2019 zaposlili Tamaro Jenko, prof. razrednega pouka
  • v času od 1. 4. 2019 – 31. 5. 2020 zaposlili Majo Ropret, prof. poučevanja matematike in računalništva
  • v času od 1. 4. 2020 – 31. 5. 2020 zaposlili Selmo Jagurdžija, prof. razrednega pouka

PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA – KATJA KLODIČ

PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI – IRENA MEJAČ

PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI – TJAŠA TIRŠEK

PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI – TAMARA JENKO

PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI – MAJA ROPRET

PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI – SELMA JAGURDŽIJA


(Visited 197 times, 1 visits today)
Dostopnost