Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je prijeten prostor za učenje in druženje med učenci. Osnovna naloga šolske knjižnice je, da s knjižničnim gradivom in s svojimi oblikami dela obogati učno-vzgojno delo na šoli in z različnimi dejavnostmi prispeva k razvoju bralne kulture. V knjižnici vas z 20 000 knjigami pričakuje knjižničarka Tjaša Obal. Knjižnica je za izposojo knjig odprta:

od ponedeljka do petka: od 7.00 do 14.00

Učbeniški sklad

V šoli deluje tudi učbeniški sklad. Omogoča izposojo vseh učbenikov, ki jih učenci potrebujejo za pouk. Ministrstvo je za šolsko leto 2022/2023 za vse učence od 1. do 9. razreda OŠ zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov. Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen od učbenikov poškodovan, uničen ali izgubljen, boste morali zanj, v skladu s petim členom Pravilnika o učbeniških skladih, plačati odškodnino.

(Visited 194 times, 1 visits today)
Dostopnost