Šolska skupnost

ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV 

Skupnost učencev šole je skupnost, ki preko dveh predstavnikov vsakega oddelka  povezuje oddelčne skupnosti cele šole. Tu lahko učenci uveljavljajo svoje pravice in interese, dajejo predloge ter aktivno sodelujejo v skupnih ciljih in projektih naše šole.

Naloge Skupnosti učencev šole obsegajo:

  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje ravnateljice in sveta šole na morebitne kršitve pravic učencev,
  • predlaganje izboljšav bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodelovanje pri uresničitvi idej,
  • oblikovanje predlogov za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
  • opravljanje drugih nalog, za katere se dogovorijo učenci

Mentorji bodo preko celega šolskega leta spodbujali učence k solidarnosti in odgovornosti.

V šolskem letu 2020/21 bomo zbrali pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z umiritvijo hodnikov med odmori in v zvezi z izboljšanjem kulture prehranjevanja. Izvedli bomo dve zbiralni akciji papirja in izkupiček namenili Šolskemu skladu. V decembru bomo zbirali rabljene igrače, ki bodo nove lastnike dobile na srečelovu v okviru decembrskih prireditev. Zbirali bomo tudi hrano v humanitarne namene. Pripravili bomo aktivnosti ob tednu otroka, ki bo letos potekal na temo Naše pravice. Pripravili bomo gradivo za razredne ure, ko se bomo pripravljali  na šolski parlament. Izvedli bomo šolski parlament na temo Moja poklicna izbira in se udeležili medobčinskega otroškega parlamenta.

Načrt dela se bo med šolskim letom  dopolnjeval še s predlogi oddelčnih skupnosti.

(Visited 107 times, 1 visits today)
Dostopnost