Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni z načinom poteka nacionalnih preizkusov znanja. Več o njem pa lahko že takoj izveste iz objavljene knjižice Informacije_učenci, starši_NPZ_2021_slo za leto 2020/2021.

Kot tretji predmet se v 9. razredu poleg NPZ-ja iz matematike in slovenščine piše še angleščina.

Potek nacionalnih preizkusov:

  • torek, 4. 5. 2021 – SLO (6. in 9. r),
  • četrtek, 6. 5. 2021 – MAT (6. in 9. r),
  • ponedeljek, 10. 5. 2021 – TJA (9. r)
    ponedeljek, 10. 5. 2021 – TJA (6. r)