Projekt Pogum

Projekt Pogum je namenjen krepitvi kompetence podjetnosti in spodbujanju prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.


OŠ Matije Čopa Kranj se je v letu 2018/19 vključila v projekt POGUM kot implementacijska šola. V projektu POGUM sodeluje 30 razvojnih šol in 90 implementacijskih šol. V letu 2018/19 so potekala izobraževanja šolskega projektnega tima, v letu 2019/20 pa potekajo dejavnosti z učenci.

PODJETNOST -i ž (ẹ́) lastnost, značilnost podjetnega človeka: iznajdljivost in podjetnost mladega gospodarja / podjetnost v gospodarstvu /ekspr. osvajanja se je lotil z veliko podjetnostjo

Ta kompetenca nam omogoča uresničevanje naših poslovnih načrtov in zamisli. Pogoji za to so: znanje, ustvarjalnost, inovativnost, sposobnost načrtovanja in vodenja projektov. Znati moramo prepoznati prave priložnosti za zasebne, poklicne in poslovne dejavnosti. Pri teh aktivnostih in odločitvah nas morata usmerjati poštenost in socialni čut, kar je pri vodenju delovne skupine oziroma podjetja zelo pomembno.

(Visited 130 times, 1 visits today)
Dostopnost