Šolski sklad

V letu 2009 smo na OŠ Matije Čopa Kranj ustanovili Šolski sklad. Sredstva iz sklada so namenjena:

  • pomoči staršem pri plačilu šole v naravi,
  • pomoči staršem pri plačilu stroškov dni dejavnosti,
  • pomoči učencem z zdravstvenimi težavami,
  • nakupu nadstandardne opreme,
  • pomoči nadarjenim učencem (tekmovanja),
  • pomoči družinam v izrednih kriznih situacijah.

Sklad vodi upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so štirje predstavniki staršev in trije predstavniki šole. Delovanje sklada in UO je opredeljeno s Pravili šolskega sklada OŠ Matije Čopa Kranj.

Želimo, da bi Šolski sklad zaživel med starši naših učencev in da bi bili ponosni na njegovo poslanstvo, ki ga opravlja. Dobrodelnost, srčna kultura in pripravljenost pomagati, naj bi bilo poslanstvo vsake šole.

Člani upravnega odbora šolskega sklada so v šolskem letu 2021/2022 sklenil predlagati staršem, da z mesečnim nakazilom prispevajo v sklad 1,5 evra.

V letošnjem šolskem letu ste se starši odzvali v velikem številu.

Hvala za vaš prispevek!

Poleg tega Šolski sklad pridobiva sredstva tudi s pomočjo namenitve dela dohodnine, donacij, sponzorstva, dobrodelnih akcij, zapuščin in drugih virov.

Starši, ki potrebujete pomoč pri plačilu šole v naravi, dni dejavnosti (športni, naravoslovni dnevi) ipd., kontaktirajte socialno delavko Mojco Gašparić Rednak na telefon 04 201 36 65, e-naslov gasparic.mojca@guest.arnes.si ali pa se osebno oglasite v pisarni.

Vloga za kritje stroškov iz šolskega sklada 2023/2024.

(Visited 160 times, 1 visits today)
Dostopnost