Organizirano JV in PB

JUTRANJE VARSTVO

  • jutranje varstvo učencev od 6.00 do 8.15
  • učitelj v jutranjem varstvu bo od 6.00 do 8.15 sprejemal in izvajal jutranje varstvo za učence 1. razreda (po potrebi tudi za ostale učence)
  • ob 7.10 bo drugi učitelj vse učence, razen prvega razreda, odpeljal v drugo učilnico
  • v primeru večjega števila učencev se bo varovanju učencev od 2. do 3. razreda priključil še en učitelj

PODALJŠANO BIVANJE

imamo organizirano od konca pouka  do 16. 30. V tem času imajo učenci neobvezne izbirne predmete, kosilo, usmerjen in neusmerjen prosti čas, RAP – zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje ter učno uro.

UČNA URA

Vsak dan bo potekala učna ura, ki je namenjena pisanju domačih nalog in učenju. Takrat učenci potrebujejo mir in zbranost, zato naj ne odhajajo domov. Izjemoma se starši za odhod učenca dogovorijo z učiteljem. O času izvajanja učne ure vas bodo obvestili učitelji OPB-ja. Za večino oddelkov velja termin med 14. in 14.45. Izjema so prvošolci, ki imajo učno uro že nekoliko prej.

Nujni klici za sporočila v OPB:  +386 30 371 885

(Visited 133 times, 1 visits today)
Dostopnost