Informacije v zvezi s štipendijami si lahko poiščete na spletnih straneh:

Zoisova štipendija, Štipendije za deficitarne poklice – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

Državna štipendija – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

oziroma se obrnete na šolsko svetovalno službo.