Projekt Inovativna Pedagogika 1:1

Inovativna učna okolja podprta z IKT

Projekt inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je razvojno raziskovalni projekt sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada namenjen razvoju digitalnih kompetenc.

Namen projekta je premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav ter s tem preseganje pasivne rabe IKT v šolah. Usmerjeno usposabljanje v povezavi z izmenjavo dobrih praks, ki s smotrno rabo IKT podpirajo sodelovalno delo, dostop do izobraževalnih virov, spremljanje napredka in vrednotenje miselnih procesov na zahtevnejših taksonomskih stopnjah lahko učiteljem predstavi različne možnosti ustvarjanja učnih priložnosti in sodobnih didaktičnih pristopov, kot so problemsko učenje, avtentične naloge, projektno učenje in mnoge druge.

Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020.

OŠ Matije Čopa Kranj se je pridružila projektu v šolskem letu 2017/18. Prvi dve leti so se učitelji vključeni v projekt izobraževali in pripravljali gradiva in infrastrukturo na izvajanje pouka s pomočjo IKT. V šolskem letu 2019/20 učitelji naučene prakse že vključujejo v pouk in hkrati širijo svoje znanje med ostalimi kolegi. V projekt so v letošnjem letu vključeni naslednji učitelji: Tea Sušnik, Alja Pešak, Barbara Cankar, Mateja Preložnik, Urška Poljanec, Peter Tratnik, Renata Fink in Zvezdana Perko.

V projekt je v splošnem vključenih 75 šol in 1000 učiteljev.

(Visited 157 times, 1 visits today)
Dostopnost