Vsa tekmovanja, ki jih organizira ZRSŠ (slovenščina, angleščina, nemščina, geografija, zgodovina) so v času izobraževanja na daljavo ODPOVEDANA in PRESTAVLJENA na druge termine, ki jih bomo, takoj ko bomo izvedeli, objavili pravočasno.

TEKMOVANJA

PODROČJE   RAZRED ŠOLKO TEKMOVANJE REGIJSKO TEKMOVANJE DRŽAVNO TEKMOVANJE MENTORJI  
Matematika (Vegovo) 1.-5. r.
6.-9. r.
18. 3. 2021 17. 4. 2021 Urška Dolenec, Renata Fink, Marija Bajc
Razvedrilna matematika 1.-9. r. 2 12. 2020 30.1. 2021 Tea Sušnik
Cici vesela šola 1.-4. r. 19. 5. 2021 Barbara Zorman
Logika 6.-9. r.
3.-5. r.
24. 9. 2020 17. 10. 2020 Renata Fink,
Marija Bajc, Barbara Zorman
Logična pošast 1.-9. r. 7. 5. 2021 21. 5. 2021 Tea Sušnik
Programiranje v jeziku Scratch 4.–9. r 14. 1. 2021 13. 3. 2021 Tea Sušnik
Fizika (Stefanovo) 8.–9. r. 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021 Andreja Šušteršič
Astronomija 7.-9. r 3. 12. 2020 9. 1. 2021 Andreja Šušteršič
Biologija (Proteusovo) 8.-9. r 21. 10. 2020 4. 12. 2020 Anita Kržan
Zgodovina 8.-9. r 8. 12. 2020 2. 2. 2021 20. 3. 2021 Marjeta Žumer
Geografija 6.-9. r 24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021 Peter Tratnik
Kemija (Preglovo) 8.-9. r 18. 1. 2021 27. 3. 2021 Andreja Šušteršič

Angleški jezik

Angleški jezik

9. r

8. r

12. 11. 2020

19. 10. 2020

20. 1. 2021

/

16. 3. 2021

23. 11. 2020

Urša Poljanec

Barbara Cankar

Mehurčki (Cankarjevo) 1. – 3. r 8. 4. 2021

Irena Jenko

Jana Urh

Slov. jezik (Cankarjevo) 4.-9. r 17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021  Barbara Zorman,Tjaša Gselman, Anja Benedik
Kresnička (naravoslovje) 1.-3. r
5.-7. r
3. 2. 2021 Apolonija Konjar, Berta Frantar, Zvezdana Perko, Anita Kržan
Tekmovanje Pišek – spl. tekm. v blokovnem programiranju 4. r – 9. r 1. 2- 5. 2. 2021 Tea Sušnik
Bober 2.-9. r 16.-20. 11. 2020 18. 1. 2020 Tea Sušnik, razredničarke RS
Matemček 3.-9. r 6. 11. 2020 20. 11. 2020 Tea Sušnik
Vesela šola 4.-9. r 11. 3. 2020 8. 4. 2020 Tea Sušnik

JEZIKOVNE IN ŠPORTNE ZNAČKE

PREDMET RAZRED MENTOR
Angleška bralna značka 3.-9. r Urška Poljanec, Mateja Preložnik, Urša Posavec
Slovenska bralna značka 1.-5. r razredničarke RS
Slovenska bralna značka 6.-9. r Anja Benedik, Tjaša Gselman, Urša Posavec, Maja Papler
Nemška bralna značka 7.-9. r Monika Habe
Športna tekmovanja 6.-9. r Dušan Hribernik, Simona Norčič
Športna značka 1.-5. r razredničarke RS