V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnateljice in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih oddelčnih skupnosti.

Razred: Ime in priimek ČLANA:
1. a Diana Bešković
1. b Tomaž Polšak
2. a Žiga Bukovac
2. b Sandra Bajde
3. a Marjan Anđelković
3. b Anita Bečirović
3. c Mateja Marolt
4. a Monika Gogala
4. b Katarina Jakelj
4.c Amela Bešković
5. a Suzana Bajrović
5. b Jasna Tomić
5. c Barbara Bajc
6. a Igor Vodnik
6. b Tadeja Marinković
6. c Polona Lunar
7. a Brvar Bačič Špela
7. b Jasna Bevk
7.c Mojca Juršič
8. a Katarina Spasovska
8. b Anjana Pavlič
9. a Tatjana Mohorič
9. b Robert Zlatanov
   
v. d. ravnateljice Milena Čuden
pom. v. d. ravn. Marija Erlah

Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2020/21 je g. Robert Zlatanov.

Zapisniki sveta staršev 2020/2021

Zapisnik 1. sestanka sveta staršev

Zapisniki sveta staršev 2019/2020

  1. sestanek
  2. sestanek
  3. sestanek