ŠOLSKI KOLEDAR

1. september 2021 začetek pouka
25. okt.–1. nov. 2021 jesenske počitnice
25. dec.–2. jan. 2022 novoletne počitnice  
21. feb.–25. feb. 2022 zimske počitnice
18. april 2022 velikonočni ponedeljek 
27. apr.–2. maj 2022 prvomajske počitnice
15. junij 2022   zaključek pouka za učence 9. razreda
24. junij 2022 zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda 

Ocenjevalni obdobji

TRAJANJE OCEN. KONFERENCE
od 1. sep. 2021 do 31. jan. 2022 26. 1. 2022 – razredna stopnja
27. 1. 2022 – predmetna stopnja

od 1. feb. 2022 do 15. junija 2022 (za učence 9. r.)

do 24. junija 2022 (za učence od 1. do 8. r.)

9. junij 2022 (9. r.)
20. junij 2022 (1.r–4. r.)
17. junij 2022 (5. r.–8. r.)

Roki za predmetne in popravne izpite

  • 16. junij – 29. junij 2022 (1. rok – 9. razred)
  • 27. junij – 8. julij 2022 (1. rok – od 1. do 8. razreda)
  • 18. avgust – 31. avgust 2022 (2. rok – od 1. do 9. razreda)

Nacionalni preizkusi znanja

Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni z načinom poteka nacionalnih preizkusov znanja.

Potek nacionalnih preizkusov:

  • sreda, 4. 5. 2022 – SLO (6. in 9. r.)
  • petek, 6. 5. 2022 – MAT (6. in 9. r.)
  • torek, 10. 5. 2022 – GEO (9. r.)
    torek, 10. 5. 2022 – TJA (6. r.)