ŠOLSKI KOLEDAR

1. september 2020 začetek pouka
26. okt.–1. nov. 2020 jesenske počitnice
25. dec.–2. jan. 2021 novoletne počitnice  
22. feb.–26. feb. 2021 zimske počitnice
5. april 2021   velikonočni ponedeljek 
26. apr.–2. maj 2021 prvomajske počitnice
15. junij 2021   zaključek pouka za učence 9. razreda
24. junij 2021 zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda 

Ocenjevalni obdobji

TRAJANJE OCEN. KONFERENCE
od 1. sep. 2020 do 29. jan. 2021 27. 1. 2021 – razredna stopnja
28. 1. 2021 – predmetna stopnja

od 1. feb. 2021 do 24. junija 2021

(za učence 9. r. do 15. junija 2021)

10. junij 2021 (9. r.)
16. junij 2021 (1.r–4. r.)
17. junij 2021 (5. r.–8. r.)

Po sklepu ministrice se vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021, razen za učence/učenke 9. razreda, za katere traja do 15. junija 2021.

Roki za predmetne in popravne izpite

  • 16 junij – 30. junij 2021 (1. rok – 9. razred)
  • 28. junij – 9. julij 2021 (1. rok – od 1. do 8. razreda)
  • 18. avgust – 31. avgust 2021 (2. rok – od 1. do 9. razreda)

Nacionalni preizkusi znanja

Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni z načinom poteka nacionalnih preizkusov znanja.

Potek nacionalnih preizkusov:

  • torek, 4. 5. 2021 – SLO (6. in 9. r.),
  • četrtek, 6. 5. 2021 – MAT (6. in 9. r.),
  • ponedeljek, 10. 5. 2021 – TJA (9. r.)
    ponedeljek, 10. 5. 2021 – TJA (6. r.)

V šolskem letu 2020/2021 smo se prijavili tudi na poskusno izvajanje NPZ v 3. r.

Potek nacionalnega preizkusa:

  • ponedeljek, 29. 3. 2021 – SLO
  • sreda, 31. 3. 2021 – MAT