ŠOLSKI KOLEDAR

1. september 2022 začetek pouka
31. okt.–4. nov. 2022 jesenske počitnice
26. dec.–2. jan. 2023 novoletne počitnice  
6. feb.–10. feb. 2023 zimske počitnice
10. april 2023 velikonočni ponedeljek 
26. april 2023 pouka prost dan
27. apr.–2. maj 2023 prvomajske počitnice
15. junij 2023   zaključek pouka za učence 9. razreda
23. junij 2023 zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda 

Ocenjevalni obdobji

TRAJANJE OCEN. KONFERENCE
od 1. sep. 2022 do 27. jan. 2023 25. 1. 2023 – razredna stopnja
26. 1. 2023 – predmetna stopnja

od 30. jan. 2023 do 15. junija 2023 (za učence 9. r.)

do 23. junija 2023 (za učence od 1. do 8. r.)

12. junij 2023 (9. r.)
19. junij 2023 (1. r– 4. r.)
20. junij 2023 (5. r.– 8. r.)

Roki za predmetne in popravne izpite

  • 16. junij – 29. junij 2023 (1. rok – 9. razred)
  • 26. junij – 7. julij 2023 (1. rok – od 1. do 8. razreda)
  • 18. avgust – 31. avgust 2023 (2. rok – od 1. do 9. razreda)

Nacionalni preizkusi znanja

Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni z načinom poteka nacionalnih preizkusov znanja.

Potek nacionalnih preizkusov:

  • četrtek, 4. 5. 2023 – SLO (6. in 9. r.)
  • ponedeljek, 8. 5. 2023 – MAT (6. in 9. r.)
  • sreda, 10. 5. 2023 – GUM (9. r.)
    sreda, 10. 5. 2023 – TJA (6. r.)