Pomemben cilj šole je, da otrokom ponudi aktivnejše oblike in metode dela. S pomočjo teh si otroci intenzivneje razvijajo kognitivne in socialne-čustvene sposobnosti, pozitivno samopodobo in samostojnost. Doseganje teh ciljev v veliki meri omogočajo šole v naravi in tabori. Izvedba posamezne šole v naravi je seveda odvisna od epidemioloških razmer. 

V šolskem letu 2020- 21 načrtujemo:

 RAZRED KRAJ – VSEBINA ČAS
5. – 9. razred tabor nadarjenih – ODPOVEDANO CŠOD Planika   6. 11.– 8. 11. 2020
3. razred CŠOD Prvine / naravoslovje   19. 5.– 21. 5. 2021
4. razred Debeli rtič / plavalna šola   12. 4.– 16. 4. 2021
5. razred Cerkno / zimska šola smučanja   14. 12.– 18. 12. 2020
7. razred CŠOD Breženka / naravoslovje   15. 2.– 19. 2. 2021