Pomemben cilj šole je, da otrokom ponudi aktivnejše oblike in metode dela. S pomočjo teh si otroci intenzivneje razvijajo kognitivne in socialne-čustvene sposobnosti, pozitivno samopodobo in samostojnost. Doseganje teh ciljev v veliki meri omogočajo šole v naravi in tabori. Izvedba posamezne šole v naravi je seveda odvisna od epidemioloških razmer. 

V šolskem letu 2021- 22 načrtujemo: NOVI TERMINI ZA ŠOLE V NARAVI

 RAZRED KRAJ – VSEBINA ČAS
3. razred MKZ Rakitna
naravoslovna šola v naravi
20. 6.-22. 6. 2022
4. razred Terme Čatež
plavalna šola v naravi
16. 5.-20. 5. 2022
5. razred Debeli rtič
plavalna šola v naravi
4. 4.-8. 4.  2022
6. razred Taborniški dom Marindol ob Kolpi
naravoslovna šola v naravi
23. 5.-27.5. 2022
7. razred Taborniški dom Marindol ob Kolpi
naravoslovna šola v naravi
6. 6.-9. 6. 2022

PLAVALNI TEČAJ
Za učence 3.razredov bomo organizirali 20-urni plavalni tečaj v bazenu na OŠ Jakoba Aljaža Kranj.