Vpis in šolanje učencev priseljencev

Otroka starši vpišete v tisto osnovno šolo, h kateri sodi glede na šolski okoliš stalnega ali začasnega bivališča. V primeru drugačne želje se o tem predhodno pozanimajte na šoli, kamor želite otroka vpisati. Če je le mogoče, naj pride k vpisu tudi otrok. Ob vpisu starši sporočite vse morebitne posebnosti pri otroku, ki pomembno vplivajo na življenje in delo v šoli, ali ključne učne posebnosti.

O vpisu otroka, ki se prvič šola v slovenski šoli, o potrebnih dokumentih in poteku šolanja si preberite v informativni knjižici.

Učencu prvi dve šolski leti omogočimo pomoč pri učenju slovenskega jezika, prilagajanju na novo učno oziroma šolsko okolje in prilagoditve pri pouku.

Prvo leto šolanja je učenec lahko neocenjen pri posameznih predmetih (kjer je ovira poznavanje jezika), kljub temu pa napreduje, v kolikor izkaže napredek.

Drugo leto šolanja je učenec ocenjen pri vseh predmetih, ima pa prilagoditve in pomoč pri učenju slovenskega jezika.

Menjava okolja in šole je za otroka zahteven korak. Zato je pomembno, da starši in šola sodelujemo ter tako otroku pomagamo, da premosti začetne težave, ne le v jeziku temveč tudi v prilagajanju novemu okolju.

informacije upis-hrvaško

Informata – regjistrimi-albansko

information enrolment-angleško

ИНФОРМАЦИИ ЗАПИСЬ В ШКОДУ -rusko

ИНФОРМАЦИИ УПИС-makedonsko

 

(Visited 153 times, 1 visits today)
Dostopnost