Obrazec za pridobitev statusa

Obrazec za napovedano odsotnost učenca – do največ 5 dni