Obrazec za pridobitev statusa

Obrazec za napovedano odsotnost učenca