S šolskim letom 2015/16 prihaja za učence 1. razreda novost. Skladno z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli začnemo v 1. razred kot neobvezni izbirni predmet uvajati prvi tuj jezik angleščina. Več si lahko preberete tukaj.