Dejavnosti miselnega krožka 2015/2016

Predstavitev dejavnosti – Tea Sušnik

Predstavitev dejavnosti Prvaki znanja – Mojca Oblak

Predstavitev dejavnosti – Andreja Šušteršič