Možnost elektronske prijave na izbirne predmete, prehrano, podaljšano bivanje in jutranje varstvo za naslednje šolsko leto smo podaljšali do 5. 6. 2020.